TEXTUAL NOTES

II.1 observata dignum lib.III.1 Nomo lib. III.2 fevidis lib. III.2 sancitae lib. III.2 complacere. lib. III.3 ceu…ceu lib. V.1 exibent lib. VI.2 appellat; sine parenthesi lib. VIII.1 iriget lib. IX.2 malevolen lib. XI.4 amica lib., corr. manu lectoris in amice (sic videtur in phototypo) XII.1 praedicari? lib. (Nonne res mira vel sim. supra expectes, et punctum interrogationis deest de versione Anglica) XII.1 naturae humanae lib. XII.1 Atamen lib. XII.1 suspicient lib. (sed cf. Angl. that undertake) XIII.1 che nal vel sim. lib., corr. manu XV.6 quae sine parenthesi lib. XV.11 nec ne lib. XX.1 astringantur? (punctum interrogationis deest de versione Anglica) XX.8 qui a qui lib. u. v. XXIII.2 sint lib. XXVII.8 autem ab insequente sententia depromptum; eum vel sim. legendum XXVIII.8 at corr. manu lectoris in ad lib. (ut videtur ex phototypo) XXIX.9 subiectum sententiae deest. Cf. Angl., but sure the whole compass of Spain XXX.1 Scriptura sine parenthesi lib. XXX.1 copore lib. XXXIV.1 (quam lib. XXXIV.1 praepopere lib. XL.1 qua (?) lib., corr. manu in qui u.v. XLI.1 cantus, sine parenthesi lib. XLIII.4 njmis lib. LXIV.3 (crescens lib. LXIV.7 similiis lib. (at simulibus humilibus fort. legendum — vid. Angl. and the like low flowers) LXIV.10 avearii lib.